2017. jún 17.

Hipnoterápia szkizofrén egyének kezelésében V. Hipnoanalitikus technikák. Esszé

írta: Janguli
Hipnoterápia szkizofrén egyének kezelésében  V. Hipnoanalitikus technikák. Esszé

Vas József Pál: Egy elmeorvos újabb tévelygései - Gondolatok a pszichoterápiáról

Ha fellapozunk egy szkizofrénia kötetet, például Hirsch és Weinberger sok szerzős könyvét (Hirsch, Weinberger, 1995) , meglepődve tapasztaljuk a pszichoterápiás fejezetek terjedelmének csökkenését a korábbiakhoz képest. A volumen zömét a biológiai kutatások beszámolói teszik ki, a gyógyításban pedig a biológiai terápiákat részesítik előnyben. Ezek kiegészítéseként jönnek szóba a pszicho-edukáció, szociális készségfejlesztés, stressz menedzselés, természetesen aszerint, hogy megfelelnek-e a költség–haszon elemzés kritériumainak vagy sem. Mi marad a pszichoterápiának? Mindenekelőtt a családterápia és a kognitív magatartásterápia. Az analitikus egyéni terápiákról ugyanúgy nem esik szó, mint a hipnoterápiáról. Mintha ...

Tovább Szólj hozzá

pszichoterápia hipnózis szimbólumok szkizofrénia empátia pszichózis esettanulmány borderline transz pszichotikus áttétel imagináció hipnoterápia Jung hipnoanalízis Vas József Pál határeseti személyiségzavar viszontáttétel Egy elmeorvos tévelygései

2017. feb 28.

Hipnoterápia a szkizofrén egyének kezelésében IV. Az alanyközi viszonyulás. Esszé

írta: Janguli
Hipnoterápia a szkizofrén egyének kezelésében  IV. Az alanyközi viszonyulás. Esszé

Vas József Pál: Egy elmeorvos újabb tévelygései - Gondolatok a pszichoterápiáról

Ha sikerült kiépíteni a kontrollt, a páciens és a terapeuta én-határai fellazultakká válnak, és olyan kapcsolódási mód jön létre, amelyben mindkét fél legbensőbb pszichés folyamatai között létesülhet közvetlenm összeköttetés. Az alanyközi kapcsolatban a két fél ön- és tárgyképei közötti kommunikációs „csatornákon” keresztül lélektani tárgyak kölcsönös cseréje és megmunkálása folyik ( Vas, 1993c; 1993d, 1995). Az alanyközi viszonyulás tartományában vannak tudatos, tudatelőttes és tudattalan kommunikációs összeköttetések ( Stolorow, Brandchaft & Atwood, 1987). Főleg a tudatos összeköttetésen keresztül érvényesülnek a terapeuta technikai műveletei, a hipnózisindukciók és a terápiás beavatkozások, beleértve a ...

Tovább Szólj hozzá

2017. jan 20.

Hipnoterápia a szkizofrén egyének kezelésében III. A kontroll kérdése. Esszé

írta: Janguli
Hipnoterápia a szkizofrén egyének kezelésében III. A kontroll kérdése. Esszé

Vas József Pál: Egy elmeorvos újabb tévelygései - Gondolatok a pszichoterápiáról

Mielőtt bárki hipnoterápiát kezdene el pszichotikusokkal, tudnia kell, hogy hipnotizálhatók-e egyáltalán a szkizofrén kliensek, és mennyire veszélyes maga a hipnózis. Ami a hipnózis javallatát illeti, Freud véleményét nagy vonalakban ismertettem. Egyébként Freud és tanítványai a hipnózist nemcsak állítólagos erotikus komponense miatt tartották veszélyesnek, hanem amiatt is, hogy a pszichotikus beteg a hipnotizőr személyét agresszív archaikus vonással ruházhatja fel. Freud egyenesen egy törzsfőnök lesújtó tekintetét véli felfedezni a hipnotizőr szemében ( Freud , 1921/1955).

Heveny pszichotikus zajlásban a kliensek egy része valóban rendkívüli módon érzékeny a szemkontaktusra, mivel mind a saját, mind a mások tekintetét mágikus, ...

Tovább Szólj hozzá

hipnózis szkizofrénia disszociáció regresszió Vas József Pál

2017. jan 10.

Hipnoterápia a szkizofrén egyének kezelésében II. Interakciós modellek. Esszé.

írta: Janguli
Hipnoterápia a szkizofrén egyének kezelésében   II. Interakciós modellek. Esszé.

Vas József Pál: Egy elmeorvos újabb tévelygései - Gondolatok a pszichoterápiáról

Jay Haley (1967) és Jeffrey Zeig (1985) számos elemzésben mutatott rá, hogy a 20. századi pszichoterápia és hipnózis személyközi kommunikációs irányzatának az atyja Milton H. Erickson . Az ő nevéhez fűződik a „hipnoterápia formális transz nélkül” alkalmazása pszichoterápiás közegben.

milton-erickson.jpgMilton H. Erickson

Betegei többségénél nem végzett formális hipnózisindukciót, helyette paradoxonokkal és meglepetést tartalmazó kommunikációval gyakorolt terápiás hatást. Lényegében olyan típusú szuggesztiókkal dolgozott, amelyek a páciens kommunikációs stílusához és tudattalan szükségleteihez messzemenően illeszkedő műveleteket foglaltak magukban annak érdekében – és ez jelenti a „hipnotikus” elemet – hogy a páciens tudattalan ...

Tovább Szólj hozzá

Vas József Pál Egy elmeorvos tévelygései Milton H Erickson

2016. feb 10.

Egy határeseti nőbeteg hipnoterápiája. Esszé

írta: Janguli
Egy határeseti nőbeteg hipnoterápiája. Esszé

Vas József Pál: Egy elmeorvos újabb tévelygései - Gondolatok a pszichoterápiáról

Bea 15 éves korában került terápiába, amely 10 évig tartott. Anyja, saját anyjával évtizedekig aszalt, szeretet–gyűlöletkapcsolata áttevődött nem kívánt terhességére. Ebből született Bea. Legkorábbi emléke az volt, hogy kis ágyában fekszik egy–két éves korban, és egy hatalmas, merev, bábuszerű fej hajol fölé.

borderline_szemelyisegzavar.jpgSátánista szektatag barátnője öngyilkossága után megvágta csuklóját, és Bea súlyos szorongásos állapotban kért segítséget osztályunkon. Ezután öt évig tartó öngyilkossági krízisben volt borderline patológiára jellemző pszicho-dinamikával, amelyet az anyai és apai tárgy–képviseletek közötti ide–oda történő vonzás, taszítás és azonosulási képtelenség határozott meg. A terápia első öt éve az ...

Tovább Szólj hozzá

hipnózis esettanulmány borderline hipnoterápia Vas József Pál kapcsolati trauma prenatális

2016. jan 25.

Határesetek. Napló

írta: Janguli
Határesetek. Napló

Vas József Pál: Egy elmeorvos újabb tévelygései - Gondolatok a pszichoterápiáról

A 80-as években egyre jobban feszített gyakorlati munkámban az a kérdés, vajon hogyan lehet a súlyos betegeken a gyógyszerek adásán kívül is segíteni. Már ismertek voltak a szociál–pszichiátria eredményei (Burnham, Gibson, Gladstone, 1969; Füredi, 1966 és 1979; Haley, 1963; Jones, 1963 és 1968; Juhász, 1972; Kiss Vámosi, 1970; Kun, 1973), az open door rendszerű pszichiátriai osztályok működése (Bell, 1955; Gáldi, 1968; Goffman, 1961, 1963 és 1967), a betegekkel folytatott különféle szocioterápiás foglalkoztatások jótékony hatásai (Adorjáni, 1965). De amikor egy súlyos depresszióban szenvedő idős férfi beteg fia azt kérte, hogy az édesapját lelki úton kezeljem, megrémültem. A biológiai szemlélet uralma idején ez nem volt szokás, nem ...

Tovább Szólj hozzá

borderline hipnoterápia bányai éva Vas József Pál

2016. jan 24.

Hipnoterápia Borderline személyiségekkel: A hipnózis, mint a szabályozott regresszió eszköze a terápiás kapcsolatban. Esszé

írta: Janguli
Hipnoterápia Borderline személyiségekkel: A hipnózis, mint a szabályozott regresszió eszköze a terápiás kapcsolatban.  Esszé

Vas József Pál: Egy elmeorvos újabb tévelygései - Gondolatok a pszichoterápiáról

Bevezetés: a borderline páciens „kihívása” (Kroll, 1988) borderline_personality2.jpg

A borderline (a továbbiakban: bo) személyiségzavar lényegét a pszichoanalitikus irodalom nem specifikus én gyengeségnek fogja fel. Azok az emberek tartoznak ebbe a csoportba, akikből hiányzik a belső tartás, a lelki szilárdság, tehát valamiféle állandóság, amivel céljaikat elérni szándékoznak, ugyanakkor viszont hiányzik belőlük az a fajta változékonyság is, ami a rugalmas alkalmazkodás és megküzdés sajátja. A gyengeség strukturális hiba („basic fault” — Balint, 1968), aminek következménye belső világuk torzulása (a szelf disztorziója, torzulása és fragmentációja, szétesése: Kohut, 1971 és 1977). Jellemző lehet erre olyan élmények és viselkedésformák ...

Tovább Szólj hozzá

borderline tárgyállandóság regresszió hipnoterápia Vas József Pál

2016. jan 18.

Az emberi kapcsolatok neurobiológiája 2. Esszé

írta: Janguli
Az emberi kapcsolatok neurobiológiája 2. Esszé

Vas József Pál: Egy elmeorvos újabb tévelygései - Gondolatok a pszichoterápiáról

Alanyközi kapcsolat nélkül nem beszélhetnénk értelmezésről. Ha csak egyetlen ember élne a Földön, társak nélkül nem lenne képes olyan közlési rendszert, azaz nyelvet kifejleszteni, amely alkalmas emberi információcserére, szándékainak közlésére és a másik szándékainak értelmezésére. E nélkül pedig le kellene mondania önmaga létének, ember–mivoltának értelmezéséről ( Campbell , 2001). Mindazonáltal a nyelv kialakulása előtt már számos nyelv előtti kapcsolati forma működik, ami arra utal, hogy pszicho–biológiailag egymáshoz vagyunk kötve. Ezt a feltételezést izgalmas csecsemőkutatási megfigyelések erősítik, közöttük Gergely György kísérletei ( Gergely, 1996a, 1996b; Gergely és Watson   1996 és 2001). Ezek alapján ...

Tovább Szólj hozzá

2015. dec 29.

Az emberi kapcsolatok neurobiológiája 1. Esszé

írta: Janguli
Az emberi kapcsolatok neurobiológiája 1. Esszé

Vas József Pál: Egy elmeorvos újabb tévelygései - Gondolatok a pszichoterápiáról 6. rész

Általánosan elterjedt nézet szerint az agy működése alapozza meg a lelki folyamatokat. Az idegsejtek (neuronok) és a neuronhálózatok kézzel foghatóan léteznek, hiszen számtalanszor megfigyelték őket, még elkülönítésük és tenyésztésük is sikerült, pusztulásuk pedig súlyos működési kieséssel, például bénulással jár, ezek tehát objektív tényezők. Ezzel szemben a lelki jelenségek nem kézzel foghatók, az agy működésének a származékai, mintegy tükrözik azt. Mindazonáltal ezek is tények, csak éppen szubjektív tények. Az ember értelmes, következésképpen értelmező lény. Mi az értelmezés? Az a mozzanat, ahogyan szubjektumában tudatossá válik az objektív valóság, összefüggéseivel és törvényszerűségeivel együtt, ...

Tovább Szólj hozzá

agy homloklebeny anterior cingulum Vas József Pál

2015. dec 09.

Pszichiátria, antipszichiátria és humanista pszichiátria. Napló

írta: Janguli
Pszichiátria, antipszichiátria és humanista pszichiátria. Napló

Vas József Pál: Egy elmeorvos újabb tévelygései

A 70-es évek eleje szerencsés időszak volt a pályakezdő pszichiáter számára, mivel a hatalom elnézőbb volt a nyugati társadalomlélektani eszmék beáramlásával szemben, mint korábban. Ennek hatására megmozdult a pszichiátriai szakma. Valóságos információrobbanás következett be. Rengeteg szociálpszichológiai és szociálpszichiátriai tárgyú cikket olvastam. Nem a pszichiátria hivatalos lapjának számító Ideggyógyászati Szemlében, hanem a szakmai értelemben szamizdatnak számító Alkohológia című folyóiratban. A pszichiátria függetlenedni akart az ideggyógyászattól, ám berkein belül új törésvonal keletkezett, mivel önállóságra törekedett a pszichoterápia is. Ennek jegyében szervezték a pszichoterápiás hétvégeket. Újra ...

Tovább Szólj hozzá

2015. dec 05.

A pszichoterápia meghatározása (folyt.)

írta: Janguli
A pszichoterápia meghatározása (folyt.)

Alanyközi — interszubjektív — viszonyulás

A pszichoterápia még a segítő szakmák közül is kiemelkedik a művelőjét érő megterhelések miatt. A szomatikus orvoslásban a beavatkozás tárgya objektíven meghatározható: egy meghibásodott testi funkció, amelyet helyre kell állítani. A beavatkozás eszköze, folyamata szintén objektív: műszeres beavatkozó eljárások, korrekciós eszközök, gyógyszerek. Végül a beavatkozás végrehajtója maga az orvos.

Lássuk, miben tér el ettől a pszichoterápia! Először úgy rémlik, hogy semmiben, hiszen a lelki beteg is többnyire testi tünetektől szenved. Lásd például a szorongás testi elváltozásait, ami miatt először rendszerint belgyógyászhoz kerül. Ám ezek mögött eltorzított érzelmek és értelmezések állnak. A beavatkozás tárgya tehát ...

Tovább Szólj hozzá

pszichoterápia

2015. nov 21.

Vas József Pál: A pszichoterápia meghatározása - esszé

írta: Janguli
Vas József Pál: A pszichoterápia meghatározása - esszé

Egy elmeorvos újabb tévelygései 5. rész

A pszichiátria és a pszichoterápia is a pszichés betegek gyógyításával foglalkozik, mindegyik a maga megközelítése módján. A pszichiátria egzakt tudományos módszerekkel figyeli meg, elemzi és osztályozza a kóros magatartást, s ennek alapján azonosítja és kezeli az egyes pszichés betegségeket. A pszichoterápia viszont a külső megfigyelés mellett a beteggel való terápiás kapcsolatra helyezi a hangsúlyt és e kapcsolat alakulása mentén von le következtetéseket a gyógyulás tekintetében. Míg a pszichiátria modellje a hagyományos orvos–beteg kapcsolat, a pszichoterápia jóval tágabb kapcsolatrendszerrel működik, amelyben a klinikai szakpszichológusok, a szocioterapeuták és az egészségügyi szakápolók is a rendszer egyenrangú részei.

...

Tovább Szólj hozzá

2015. okt 30.

Utam a tébolydába. Kívül vagy belül? Napló

írta: Janguli
Utam a tébolydába. Kívül vagy belül? Napló

Vas József Pál: Egy elmeorvos újabb tévelygései - Gondolatok a pszichoterápiáról 4. rész

 

psychiatric-institution-abuse.jpgMint ahogy gyakran magam is úgy éreztem, hogy Harlequin–maszk mögé kell rejtenem értékeimet, az egyetemi demonstrációk elmebetegeiben is rejtett értékeket sejtettem. Különc viselkedésük egyszerű álcának látszott, amely mögött szellemi és kulturális kincsek lappanganak. A megalázottság illata lengte körül őket, mint a középkori szenteket. Ebben az időben faltam a Dosztojevszkij és a Franz Kafka műveket. dosztojevszkij.jpgA kezdeti tisztelettel vegyes csodálat irántuk mindvégig megmaradt bennem. Még az olyan események sem tudták lerombolni, mint fonákjára fordult társalgásom egy paranoid szkizofrén beteggel. Megkérdeztem, hogy hall-e hangokat. Amikor bólintott, érdeklődtem, hogy kinek a hangját. Mondta, hogy az Úristenét. Mit mond? – kérdeztem. ...

Tovább Szólj hozzá

zárt osztály Vas József Pál pszichiátria története ECT elektrokonvulzív terápia

2015. okt 26.

Vas József Pál: Egy elmeorvos újabb tévelygései - Gondolatok a pszichoterápiáról

írta: Janguli
Vas József Pál: Egy elmeorvos újabb tévelygései - Gondolatok a pszichoterápiáról

____Vas-József-Pál-Egy-elmeorvos-tévelygései.jpg

Ízelítő az Egy elmeorvos tévelygései. Gondolatok a pszichoterápiáról című 2005-ben megjelent könyv fogadtatásából:

 „…olyan kérdéseket tesz fel a pszichiáter író, amelyek valamennyiünkben ott rejtőznek, csak éppen nem férünk hozzájuk.”

Agárdi Tamás, Grafológia 2005/12–2006/1

„A pszichoterápia ma szinte anakronisztikus és mondhatni, folyamatos szervezeti visszafejlődésben van… A szerző ezzel a szakmai–társadalmi tendenciával szemben vette fel a harcot.”

Buda Béla, Lege Artis Medicinae 16 (8–9): 810–811, 2006.

 „…vallomás és kitárulkozás is ez a mű. Az elmélkedő esszéket és esettanulmányokat lírai betétek, ’capricciók’, naplórészletek színesítik és teszik igazán hitelessé.”

Jakabffy ...

Tovább Szólj hozzá

hipnoterápia Vas József Pál

2014. jan 28.

Tandem hipnoterápia az elődöktől származó traumák oldására 2.

írta: Janguli
Tandem hipnoterápia az elődöktől származó traumák oldására 2.

____iker.jpg

A tandem hipnoterápia (TH) sajátosságai    

Raport és indukció. Mivel egy időben több személy kerül hipnózisba, ezért, hacsak eleve nem ketten vannak, a hipnodráma csoport tagjai közül hagyni kell, hogy az egyes hipnózisfajtákra a szereplők spontán kiválogatódjanak, mivel a tudattalan választásoknak fontos szerepük van. A páciensek a közös transz általi összehangolódásra leginkább úgy motiválhatók, hogy a raporttól kezdve a számukra azonos vagy hasonló történeti eseményeket fejtjük fel, tesszük közös, kimondott narratívává. Tehát ami a raport és az indukció terén az egyéni hipnoterápiától eltér, az a résztvevők közös referenciakerete, közös narratív kontextusa, amely megnyitja az utat a nem verbális, közös ...

Tovább Szólj hozzá

hipnózis hipnoterápia hüllőagy Vas József Pál tandem hipnoterápia TGT Császár Noémi ikerhipnózis interakciós szinkronitás Virág Teréz tudatfilozófia MacLean emlősagy

2014. jan 28.

Tandem hipnoterápia az elődöktől származó traumák oldására 1.

írta: Janguli
Tandem hipnoterápia az elődöktől származó traumák oldására 1.

Vas József Pál‑Császár Noémi  

Megjelent: Bagdy, Emőke, Mirnics Zsuzsa, Nyitrai Erika (szerk.) Transzperszonális pszichológia és pszichoterápia. Budapest,  Kulcslyuk Kiadó, 460-486, 2011.  

___Vas-József-Pál.jpg___dr-csaszar-noemi_ogk.png 

Az elődöktől eredő magzati traumák hatásai   

Régóta szeretnénk tudni, mi az oka annak, hogy egy távoli ős nehéz sorsa egyszer csak megjelenik valamelyik utódban. Mik a közvetítő mechanizmusok? Vajon a biológiai öröklés egyedül felel ezért? A genetikai örökség a megfoganáskor átadatik az utódnak. Elégséges-e a genetikai, biokémiai magyarázat a nemzedékeken keresztül ívelő hatások megértéséhez, mint ahogyan azt manapság a biológusok állítják (Champagne 2008), vagy más, nem génekhez kötött jelenség felel a ...

Tovább Szólj hozzá

szkizofrénia esettanulmány hipnoterápia perinatális Vas József Pál transzgenerációs trauma tandem hipnoterápia TGT Császár Noémi ikerhipnózis transzlogika interakciós szinkronitás hipnodráma preverbális kapcsolati trauma

2012. dec 13.

Prof. Bányai Éva 70. születésnapja

írta: Janguli
Prof. Bányai Éva 70. születésnapja

A Prof. emer. Bányai Éva 70. születésnapja tiszteletére rendezett Tudományos Ülés időpontja: 2012. december 13. csütörtök, 10 órától. Helyszín: Budapest, VI. Izabella u. 46. 216. terem.

10.00-10.15 Megnyitó – Prof. Oláh Attila

10.15-10.30 Hipnózis, hipnoterápia – Prof. Túry Ferenc
10.15-10.45 Interakciós szemlélet – Prof. Molnár Péter
10.45-11.15 Tanítványok kerekasztala:
Biró Eszter, Császár Noémi, Vargay Adrienn, Varga Katalin
11.15-11.30 Közéleti tevékenység – Prof. Czigler István
11.30-11.50 Onkopszichológia – Dr. Horváth Zsolt, Dr. Jakubovits Edit

A „Tudatállapotok, hipnózis egymásra hangolódás” c. tisztelgő kötetet Gősiné Greguss Anna mutatja be.

Tovább Szólj hozzá

hipnózis bányai éva

2012. okt 21.

Hipnózis két tűz között

írta: Janguli
Hipnózis két tűz között

Jakabffy Éva, IPM, 2012. február

Hipnózisban lehetséges, hogy egy cigaretta repüljön át előttünk a szobában; hipnózis által lehetséges, hogy a cigarettát örökre letegyük. Egyes kutatók számára a hipnózis a királyi út, melynek révén olyan mélyre hatolhatunk agyunkba, ahová még az idegsebészet sem tudott eljutni.

 

A hipnotizőr 2001. szeptember 11-éje  

Leomló ikertornyok lángokban állva, a világ majd minden képernyőjén. A hipnózis élő klasszikusa úgy érzi: ő halálos beteg, ezért összedől a világ.

Diagnózisát éppen aznap tudta meg: rosszindulatú tumor. Ekkorra már 30 éve kutatta a hipnózist. Az annak idején 30 évesen Amerikában, a híres Stanford Egyetemen tett felfedezései módosították azt, ahogy a transzról ...

Tovább Szólj hozzá

agy fmri hipnózis dopamin szuggesztió jakabffy éva stroop teszt hipnábilis hipnabilitás poszthipnotikus anterior cingulum amir raz bányai éva comt

2011. nov 20.

Viktor E. Frankl - Mi a hipnózis?

írta: Janguli
Viktor E. Frankl - Mi a hipnózis?

In: Orvosi lélekgondozás

viktor_e_frankl.jpgAk­kor mi a hip­nó­zis? Ki­vé­te­les lel­ki­ál­la­pot­ról van szó, mely­be a hip­no­ti­zált a hip­no­ti­zőr ál­tal kerül. Mi­lyen kü­lö­nös úton tör­té­nik ez...? Nos, az­ál­tal ke­rül az il­le­tő sze­mély hip­nó­zis­ba, hogy a neki megfelelő módon szug­ge­rál­ják. Más szóval, a hip­nó­zis – így foly­tat­hat­juk az előbb meg­kez­dett de­fi­ní­ci­ót – ki­vé­te­les lel­ki­ál­la­pot, amely szug­gesz­tív ha­tás ered­mé­nye­ként jön lét­re. Valójában lé­nye­g­te­len, hogy az a­dott szug­gesz­tió szó­be­li avagy más ter­mé­sze­tű, az­az, hogy a hip­nó­zist az­ál­tal ve­ze­tem be, hogy a kí­sér­le­ti sze­mélyt ...

Tovább Szólj hozzá

hipnózis jakabffy éva viktor e frankl jakabffy imre

2011. nov 20.

William James és Viktor E. Frankl a mesmeri hipnózisról

írta: Janguli
William James és Viktor E. Frankl a mesmeri hipnózisról

William James

idoerzekeles-william-james.jpgSzámos módon idézhető elő a „hipnotikus” vagy „mesmeri” vagy „mágnesezési” transz, s minden hipnotizőrnek megvan a saját kedvenc módszere. A legegyszerűbb: leültetjük az alanyt, azt mondjuk neki, hogy ha behunyja szemét, ellazítja izmait, s lehetőleg valami ürességre gondol, néhány percen belül elalszik; ezután magára hagyjuk. Tíz perc múlva, amikor visszamegyünk, esélyünk van arra, hogy hipnotizáltan találjuk. Braid fényes gombot tartott az alany homlokához közel, azt kellett az utóbbinak néznie, míg szeme önkéntelenül le nem csukódott. A régebbi mesmeriánusok passe-okat eszközöltek az arc és a test fölött, ezek érintése nélkül. A fej- vagy az arcbőr, a kar, a kéz ütögetése (főleg pedig a ...

Tovább Szólj hozzá

hipnózis jakabffy éva mesmer anton mesmer hipnózis mesmer viktor e frankl william james jakabffy imre

2011. nov 20.

Hipnózis és szóvakság

írta: Janguli
Hipnózis és szóvakság

Jakabffy Éva, Élet és Tudomány

stroop_1.pngÚjabb megerősítést nyert, hogy szemben azok vélekedésével, akik szerint a hipnózis csupán társas behódolás, a hipnotikus szuggesztióknak valódi hatásuk lehet az agyműködésre… A legérdekesebb, hogy a hipnózis által olyan agyi folyamatok is megváltoztathatók, amelyek a leginkább berögzült mentális szokások mögött állnak.
Amir Raz (Weill Medical College of Cornell University, New York) kimutatta, hogy a hipnotikus szuggesztió az emberek egy részénél olyan automatikus folyamatokat is hatálytalaníthat, mint például az anyanyelven való olvasás. A ilyen képességekre jellemző, hogy amikor elsajátítjuk őket, még egyáltalán nem automatikusak, de néhány év után erőfeszítés-mentessé válnak, sőt, ...

Tovább Szólj hozzá

fmri hipnózis szuggesztió jakabffy éva szóvakság stroop teszt hipnábilis hipnabilitás poszthipnotikus anterior cingulum amir raz